Pentru blocurile sau cladirile publice la care se doreste sa se realizeze reabilitarea termica este obligatoriu un audit energetic.

 

Conform legii, doar auditorii energetici atestati gradul I pot intocmi un audit energetic.

 

Auditul energetic este un studiu ce vizeaza cladirile care au o anumita vechime, si consta in determinarea principalelor caracteristici termo-energetice ale unei constructii (rezistenta termica a elementelor de inchidere, coeficientul global de izolare termica, etc.) si ale instalatiilor aferente acesteia (consumurile energetice pentru incalzire, apa calda de consum, iluminat, etc.), pe baza carora se stabilesc solutii de modernizare ale constructiei si instalatiilor, respectand criteriile de ordin tehnic si economic prevazute de normativele in vigoare.

Ca urmare auditul energetic al unei cladiri urmareste identificarea principalelor caracteristici termotehnice ale constructiei si instalatiilor cladirii si stabilirea unor solutii de principiu privind modernizarea si eventual reabilitarea termica si energetica, precum si verificarea prin calcul  a acestor solutii.

Domeniul de aplicare

Auditul energetic se efectueaza pentru cladirile existente, in care se desfasoara activitati care necesita asigurarea unui anumit grad de confort termic, in conditii de consum redus de energie.  Se intocmeste pentru urmatoarele categorii de constructii:

 1. Cladiri de locuit (din sectorul rezidential):
 • cladiri de locuit individuale
 • cladiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri)

2.  Cladiri cu alta destinatie decat locuinte (din sectorul tertiar):

 • birouri
 • cladiri de invatamant (crese, gradinite, scoli, licee, universitati);
 • camine, internate;
 • spitale, policlinici;
 • hoteluri si restaurante;
 • cladiri pentru sport;
 • cladiri pentru servicii de comert (magazine, spatii comerciale, sedii de firme, banci);
 • cladiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee);
 • alte tipuri de cladiri consumatoare de energie (cladiri industriale cu regim normal de exploatare).

In esenta un audit energetic se compune din doua sectiuni:

 1. analiza termica si energetica, in cadrul careia se “diagnosticheaza” constructia existent, in starea in care se gaseste la data intocmirii auditului (inainte de modernizare), se calculeaza toate marimile referitoare la consumurile energetice  ale acesteia si, pe baza acestor  date, se intocmeste certificatul energetic al cladirii in stadiul initial;
 2. auditul energetic propriu-zis, in care se propun o serie de solutii de modernizare/reabilitare, atat la nivelul constructiei cat si la nivelul instalatiilor; se repeta calculul consumurilor energetice pentru cladirea modernizata si eventual se intocmeste un certificat energetic preliminar (facultativ, functie de cerintele beneficiarului).

Analiza termica si energetica  consta in:

 1. Analiza documentatiei cladirii
 2. Evaluarea constructiei in starea initiala
 3. Evaluarea instalatiilor in starea initiala:
  • instalatii de incalzire
  • instalatia de preparare si furnizare a apei calde de consum
  • instalatii de ventilare si climatizare
  • instalatii de iluminat artificial
 4. Determinarea performantelor energetice
 5. Certificatul energetic
 6. Concluziile analizei termice si energetice

Auditul energetic este format din:

 1. Propunerea solutiilor de modernizare
 2. Recalcularea marimilor termotehnice
 3. Analiza economica a solutiilor de modernizare
 4. Selectarea solutiei optime.