Studiu de energie alternativa

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata. Art. 9 din Legea 372 republicata (1) Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1), prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător. (2) Aceste sisteme alternative pot fi: a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie; b) de cogenerare/trigenerare; c) centralizate de încălzire sau de răcire ori de bloc; d) pompe de căldură; e) schimbătoare de căldură sol-aer; f) recuperatoare de căldură. (3) Studiul prevăzut la alin. (1) se elaborează de proiectant şi este parte componentă a studiului de fezabilitate. (4) Studiul cu privire la posibilitatea utilizării sistemelor alternative prevăzute la alin. (2) poate fi efectuat pentru o clădire...
Read More

Despre certificatul energetic

Întocmim certificate energetice, studii de performanta energetica (pentru autorizatie construire), audit energetic pentru cladiri de locuit individuale, apartamente, cladiri de birouri, spatii comerciale, restaurante, scoli, gradinite, hoteluri, etc. De asemenea te putem ajuta sa iti optimizezi cladirea din punct de vedere energetic astfel incat sa ai cheltuieli la intretinere cat mai mici. Pretul acestora porneste de la 200 lei. Echipa noastra de profesionisti va va intocmi certificatul energetic cat mai bine posibil si rapid (24/48 ore.) De ce ai nevoie de un certificat energetic? Conform Legii 372/2005 actualizata este obligatoriu detinerea unui certificat energetic pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând, se închiriază, sau la finalizarea lucrarilor pentru receptia cladirii. Investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz. Ce este Certificatul Energetic? Certificatul Energetic prezinta sistematizat şi unitar principalele caracteristici ale...
Read More